«عربي كنكور هاشمي» کانال تلگرام

«عربي كنكور هاشمي» کانال تلگرام

آدرس کانال: @konkorhashemi097
دسته: ,
تعداد اعضا: 260 (تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021 )
(0)
توضیح درباره ی کانال:

بررسی نکات فن ترجمە تعریب قواعد
ارائە روشهای و مهارت های فنی تست زنی
ارائە روش های تکنیکی حل تست ها زیر ده ثانیه
حل تست های کنکور بە روشی متفاوت و رفع اشکالات شما
(عربی راتضمینی و متفاوت تر از قبل بیاموزید )
آیدی مدرس
@jhashemi099

Transitions to the channel: 2 ( 5)
And don't forget to subscribe to the News of Telegram.

کانال های مشابه

«Sexyland» کانال تلگرام
(10)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 112966 ( 178464)
«هدفمندان» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 11139
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 2 ( 5)
«MTProto Proxies» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 1 ( 8)
«Riyaziyat» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 0 ( 8)
«Biofuel» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 0 ( 7)
«Sexyland» کانال تلگرام
(10)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 112966 ( 178464)
«هدفمندان» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 11139
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 2 ( 5)
«MTProto Proxies» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 1 ( 8)
«Haminan.com» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 200
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 2 ( 48)
«Riyaziyat» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 0 ( 8)
«Biofuel» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 0 ( 7)
You need to auth for rating
Please, click on the login button on the top of website and follow instructions.
The authorization button is available when the VPN is on.