«شمس - NPPS.IR» کانال تلگرام

«شمس - NPPS.IR» کانال تلگرام

آدرس کانال: @npps_ir
(0)
توضیح درباره ی کانال:

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی (شمس) وب‌سایتی زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است که به انتشار مقاله‌های سیاستی در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علم و فناوری، بهداشت و سلامت و محیط‌زیست می‌پردازد.www.npps.irادمین: @Npps_Css

Transitions to the channel: 0 ( 2)
And don't forget to subscribe to the News of Telegram.

کانال های مشابه

«Sexyland» کانال تلگرام
(10)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 112981 ( 178495)
«دکتر سرمایه» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 201
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 1 ( 2)
«🌍 خبرگزاری مهر استان سمنان 🌍» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 0 ( 3)
«%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 4621
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 8 ( 73)
«مشاغل ارومیه» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 3
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 43 ( 147)
«Sexyland» کانال تلگرام
(10)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 112981 ( 178495)
«دکتر سرمایه» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 201
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 1 ( 2)
«🌍 خبرگزاری مهر استان سمنان 🌍» کانال تلگرام
(0)
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 0 ( 3)
«%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 4621
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 8 ( 73)
«مشاغل ارومیه» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 3
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 43 ( 147)
«تابلوفرش احمدوند» کانال تلگرام
(0)
تعداد اعضا: 231
تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
Transitions to the channel: 14 ( 64)
You need to auth for rating
Please, click on the login button on the top of website and follow instructions.
The authorization button is available when the VPN is on.