♦ نتایج message from کانال آخرین خبر

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد

🔹️بازشماری بخشی از آرا هم نتوانست با وجود شکایت‌های وارده نتایج انتخابات پارلمانی عراق را چندان تغییری بدهد و همچنان جریان صدر با ۷۳ کرسی با تفاوت معناداری از سایر رقبا پیش است.
🔹️جریان صدر ۷۳ کرسی،
ائتلاف التقدم (محمد الحلبوسی) ۳۷ کرسی،
ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) ۳۴ کرسی،
حزب دموکرات ۳۲ کرسی، ائتلاف الفتح (۱۷ کرسی)،
🔹️همپیمانی کردستان (۱۶ کرسی)، ائتلاف عزم (خمیس خنجر) ۱۴ کرسی، امتداد (جریان تشرینی‌ها) ۹ کرسی، الجیل الجدید ۹ کرسی، اشراقه کانون ۶ کرسی، العقد الوطنی ۵ کرسی،
ائتلاف قوا الدوله (العبادی و حکیم) ۴ کرسی/ شرق

@Akharinkhabar
54.7K viewsM.Z