✍ پیام از سینما توییتر فارسی

#پیشنهاد_سریال #NormalPeople
سریال قصه‌ پر و پیمانی ندارد،ولی خیلی انسانی‌ست. اینکه آدم‌ها در رابطه،از کجا به کجا می‌رسند و چه چیزهایی این سیرتکاملی و یا پسرفتی را شکل می‌دهد. اینکه برای تنبیه خودشان تا کجا پیش می‌روند و از چه چیزهایی می‌گذرند و اینکه دوست‌داشتن فقط یک شکل ندارد

بی‌سر

@CinemaTwitterFarsi
4.3K views09:44