🔴 message from هواداران پرسپولیس

Picture 1 from هواداران پرسپولیس 2021-09-28 14:26:13
محمود فکری باسابقه‌ترین بازیکن ‌تاریخ کیسه اولین کسی بود که پرده از فساد و کثافت‌کاری مجیدی و بازیکنان این تیم در اردوی دبی برداشت و حال وزیر ورزش هم رسما این موضوع را تایید کرده است

اما جالب اینجاست هیچ نهادی هنوز به این موضوع ورود نکرده و بازوهای رسانه‌هایی تیم حکومت هم همچنان در سکوت هستند!

🔴 @Perspolis
23.3K views