"هیئت ورزش های همگانی سمنان" Telegram Channel

Logo of telegram channel Semnanhamegani — هیئت ورزش های همگانی سمنان
509
Topics from channel:
ورزش
لیگ
سمنان
همگانی
هیئت
گزارش
آموزش
نیروهای
فریزبی
گردشگری
تسهیلات
لوازم
بازی
نشاط
طرح
ايرانى
سه
هوای
دوچرخه
All tags
Logo of telegram channel Semnanhamegani — هیئت ورزش های همگانی سمنان
Topics from channel:
ورزش
لیگ
سمنان
همگانی
هیئت
گزارش
آموزش
نیروهای
فریزبی
گردشگری
تسهیلات
لوازم
بازی
نشاط
طرح
ايرانى
سه
هوای
دوچرخه
All tags

"هیئت ورزش های همگانی سمنان" Telegram Channel

Channel address: @Semnanhamegani
Categories: Sport , Health
Language: Persian
Country: Iran
Subscribers: 736 (Update date: 2021-08-23)
Description from channel

تلفن: 02333334750
فکس: 02333334860
موبایل: 09190797985
ارتباط با ادمین👇
@Ad_semnanhamegani
وبسایت: www.semnanhamegani.ir
آپارات: aparat.com/semnanhamegani
ایمیل: [email protected]
اینستاگرام: instagram.com/semnanhamegani
تلگرام: @Semnanhamegani

Comments

You must log in to post a comment.The latest Messages

2021-06-23 20:53:53
#ببینید

🔻همزمان با آغاز فصل تابستان هفته سی و چهارم پویش سه شنبه های بدون خودرو در سمنان برگزار گردید.

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
168 views
Open / Comment
2021-06-23 20:47:43
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-23 20:47:43
# گزارش_تصویری

🔻همزمان با آغاز فصل تابستان هفته سی و چهارم پویش سه شنبه های بدون خودرو در سمنان برگزار گردید.

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
155 views
Open / Comment
2021-06-21 15:44:16
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-21 15:44:16
دوچرخه سواری همزمان با شروع تابستان

🔴 هفته سی و چهارم پویش سه شنبه های بدون خودرو سمنان

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ ساعت ۱۹

🔻محل قرار : میدان سعدی

🔸جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09190797985 تماس حاصل فرمایید.

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
1.1K views
Open / Comment
2021-06-15 21:50:39
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-15 21:50:39
هفته سی و سوم پویش سه شنبه های بدون خودرو با حضور علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری در سمنان برگزار گردید

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
71 views
Open / Comment
2021-06-14 18:54:02
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-14 18:54:02
قابل توجه علاقه مندان به دوچرخه سواری

🔴 هفته سی و سوم پویش سه شنبه های بدون خودرو سمنان

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ ساعت ۱۹

🔻محل قرار : میدان سعدی

🔸جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09190797985 تماس حاصل فرمایید.

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
72 views
Open / Comment
2021-06-14 18:53:29
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-14 18:53:29
هفته سی و دوم پویش سه شنبه های بدون خودرو سمنان

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸


#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
71 views
Open / Comment
2021-06-07 20:07:39
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-07 20:07:39
علاقه مندان به دوچرخه سواری

🔴 هفته سی و دوم پویش سه شنبه های بدون خودرو سمنان

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ ساعت ۱۹

🔻محل قرار : میدان سعدی

🔸جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09190797985 تماس حاصل فرمایید.

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
654 views
Open / Comment
2021-06-01 21:50:47
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-06-01 21:50:47
هفته سی و یکم پویش سه شنبه های بدون خودرو سمنان

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @Semnanhamegani
59 views
Open / Comment
2021-05-31 09:20:11
Picture 1 from هیئت ورزش های همگانی سمنان 2021-05-31 09:20:11
قابل توجه علاقه مندان به دوچرخه سواری

🔴 هفته سی و یکم پویش سه شنبه های بدون خودرو سمنان

🔸سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ / ساعت ۱۹

🔻شروع مسیر دوچرخه سواری از میدان سعدی

🔸جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09190797985 تماس حاصل فرمایید.

#ایران_فعال_و_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو
#سه_شنبه_های_بدون_خودرو_سمنان #دوچرخه_سواری_همگانی
#هوای_سمنان_را_داریم
#سمنان
#ورزش_همگانی
#ورزش_برای_همه

✴️کانال اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان 👇👇
🆔 @semnanhamegani
63 views
Open / Comment