Get Mystery Box with random crypto!

حال عمو قناد خوب است؛ تصویری از او در بیمارستان بعد از خبرهای | اخبار مردمی

حال عمو قناد خوب است؛ تصویری از او در بیمارستان

بعد از خبرهایی که از تصادف مجید قناد و بستری او در بخش مراقبت‌های ویژه منتشر شد، حالا عکس او در بیمارستان در پیج پزشک معالج او منتشر شده و نشان می‌دهد که سلامت او در کنترل کامل است و روند بهبود را طی می‌کند.


@akhbar_mardomi11