Get Mystery Box with random crypto!

تورم مواد غذایی در ایران یک سوم شد بانک جهانی: تورم مواد | اخبار مردمی

تورم مواد غذایی در ایران یک سوم شد

بانک جهانی:

تورم مواد غذایی ایران در فروردین امسال به ۲۳.۱ درصد رسید که نسبت به یک سال گذشته تا یک سوم کاهش یافته است.

نرخ تورم مواد غذایی در ایران طی ماه می ۲۰۲۳ برابر با اردیبهشت ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۷.۵ درصد اعلام شده بود.

در میان کشورهای جهان، آرژانتین با ثبت عدد ۲۹۳ درصد رکورددار نرخ تورم مواد غذایی در جهان بوده است.


@akhbar_mardomi11