Get Mystery Box with random crypto!

هشدار خطر فرونشست در اطراف حرم امام رضا (ع) علی بیت‌الهی، رئی | اخبار مردمی

هشدار خطر فرونشست در اطراف حرم امام رضا (ع)

علی بیت‌الهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی:
موضوع مهم این است که در امتداد فرونشستی استان خراسان رضوی می‌بینیم که این فرونشست به سمت شمال غربی شهر مشهد رسیده که نرخ این فرونشست حدود ۲۰ سانتیمتر در سال است که این فرونشست وارد شهر شده و به تدریج به مرکز شهر توسعه پیدا می‌کند و حوالی حرم امام رضا (علیه السلام) و اماکن مذهبی را درگیر می‌کند./ایلنا


@akhbar_mardomi11