الهی... دستااانم را که میگیری... عطر رازقــ ـــی در فضا میپی | 💞🏆📚 اسرارموفقیت/روانشناسی /سابلیمینال 📚🏆💞

الهی...

دستااانم را که میگیری...

عطر رازقــ ـــی در فضا میپیچد...
دلم گــــــــــرم میشود...
به بودنت...
به مهرت...
به اغوشت...
و من خالی میشوم
و رهـــــا از هرچه غیر توست...
وقتی تو در قایق ڪنارم نشستی؛
مرا ترسی از طوفان دریا نیست....
محبوب دوست داشتنی‌ام
خــ❥ــــدا ...
دوستت دارم.

نتیجه اولیه دوره بی نظیر عشق الهی تقدیم نگاه پرمهر شماا عزیزاان و همراهان همیشگیمون

بنام او که عشق را افرید به ما عاشقی اموخت و عاشقانه ما را به عشقبازی دعوت کرد

پیامایی که در لینک زیر مشاهده میکنین نتایج اولیه شرکت کنندگان از سه قدم اول دوره بینظیر عشق الهی میباشد که خواندنشون جذابیت خاصی دارد امید که این عاشقی نصیب همگان شود

https://t.me/joinchat/KezsT30kz9ljMTRk

این دوره هنوز چهارقدم دیگر هم دارد که قطعا در پایان همه شرکت کنندگان مجنون خدا میشوند