Get Mystery Box with random crypto!

تفکر مداوم به گذشته برابر است با افسردگی، و تفکر مداوم به آیند | 💞🏆📚 اسرارموفقیت/روانشناسی /سابلیمینال 📚🏆💞

تفکر مداوم به گذشته برابر است با افسردگی، و تفکر مداوم به آینده نیز برابر است با استرس! و این دو نه تنها مضر هستند بلکه ما را از مهم‌ترین چیز نیز غافل می‌کنند، یعنی زمان حال... در حالی که زندگی در زمان حال برابر است با آرامش...