Get Mystery Box with random crypto!

پیشاپیش فرارسیدن سال ۱۴۰۰ را به شما دانشجویان عزیز تبریک می گو | Campus France IRAN

پیشاپیش فرارسیدن سال ۱۴۰۰ را به شما دانشجویان عزیز تبریک می گوییم. امیدواریم روزهایی سرشار از بهروزی و سلامتی در پیش رو داشته و در پروژه های تحصیلی تان موفق باشید.
دفتر کامپوس فرانس ایران از تاریخ ۲۹ اسفند تعطیل می باشد.
از سرگیری فعالیت های این دفتر در تاریخ ۱۵ فروردین خواهد بود.
@campusfranceiran