Get Mystery Box with random crypto!

با سلام، داوطلبان محترمی که برای روز یکشنبه ۱۷ مرداد از طرف د | Campus France IRAN

با سلام،

داوطلبان محترمی که برای روز یکشنبه ۱۷ مرداد از طرف دفتر کامپوس فرانس ایران وقت وی اف اس دریافت کرده اید، بر حسب شرایط استثنایی، ایمیل تاییدیه از طرف وی اف اس دریافت نخواهید کرد.

خواهشمندیم در روز ۱۷ مرداد بین ساعت ۱۰ تا ۱۳ به شرکت وی اف اس مراجعه نمایید.

با احترام
دفتر کامپوس فرانس ایران