پیام از ✳️ پایگاه خبری اختبار 😷

📌 فردا آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۱ 🔸ثبت‌نام آزمون دکتری برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تا ۸ آذر ادامه دارد.…
10.3K views08:33