رادیوگیک - شماره ۱۲۷ - تو این جهان message from جادی، کیبورد آزاد - Jadi

رادیوگیک - شماره ۱۲۷ - تو این جهان

https://youtu.be/xiv8_CxxfOA

در یکی از بدترین دوران این دوران، خودمون رو جمع می کنیم. روحیه ها رو باید حفظ کرد تا بشه ادامه داد. در این شماره به وضعیت ایران و اطراف نگاه می کنیم و بعد می ریم سراغ خبرها. از پیشرفت‌های کوانتوم تا پرایوسی در اپل و ..
8.1K viewsJadi