دوست داری متره و برآورد ساختمان یاد بگیری ولی نمیدونی از کجا ش | جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ( معاونت آموزش)

دوست داری متره و برآورد ساختمان یاد بگیری ولی نمیدونی از کجا شروع کنی؟

یک جلسه رایگان مهمون ما باش!

برای مشاهده ویدیو وارد لینک زیر بشوید.
http://link.jsharif.com/public/rk9ff

ارتباط با ما:
021-67641999
317 views06:25