📌 🔹 پیام از دنیای هنرهای عروسکی

📌فوری برترین نسخه تلگرام فارسی منتشر شد
🔹استفاده از سیستم بلاکچین حرفه ای
🔸اتصال با پنج برابر سرعت
🔹بدون نیاز به فیلترشکن و کاهش مصرف اینترنت
📌پیدا کردن شماره از روی id
📍ارسال پیام به افرادی که شما را بلاک کرده اند
✏️رفع ریپورت و جلوگیری از ریپورت
🔍شناسایی افرادی که پروفایل شما رو چک کرد
👇🏼👇🏼 از لینک زیر دانلود کنید👇🏼👇🏼
http://nbsapps.ddns.net/download-app
26 views17:03