آینه بینی دیدن آینده دیدن اینده شما و معشوق یا همسرتون دیدن | Aramesh

آینه بینی
دیدن آینده
دیدن اینده شما و معشوق یا همسرتون
دیدن اینکه فردی که دوست دارید بدونید کجاست و چه کار میکنه
دیدن زمان و تاریخ های مهم زندگی شما
دیدن اینکه اینده مشترکی با فردی خاص دارید یا خیر
دیدن زمان مرگ دیدن زمان ازدواج
دیدن اینکه ایا فرد سومی در رابطه شما هست یا خیر
اینده شغلی شما به کجا خواهد رسید و سرانجامی خواهد داشت
آیا جدایی بعد ازدواج شما هست آیا خیانت خواهید دید
تاریخ های مهم زندگی شما
آیا شما جادو و یا طلسم و یا دعا دارید
هزینه انجام آینه بینی ۲۰۰ هزار تومان

آیدی ادمین جهت هماهنگی
@daryaaaaaaaam
5.8K views16:16