‏خورشید در واقع زرد نیست. سفید هست.این عکس واقعیه خورشیده — message from میدانستی ؟

Picture 1 from میدانستی ؟ 2021-09-28 10:11:54
‏خورشید در واقع زرد نیست. سفید هست.
این عکس واقعیه خورشیده اگر بیرون از اتمسفرِ زمین بهش نگاه کنیم:


@Midanesti
28.1K views