"میراث زخم خورده" Telegram Channel

"میراث زخم خورده" Telegram Channel

Channel address: @miras_zkh
Categories: Uncategorized
Subscribers: 524 (Update date: 2021-09-28)
Description from channel

✅#میراث_زخم_خورده سرگذشت یک میراث گرانبهای ایرانی از گذشته تا اکنون است. از روزگار اصالت و تمدن... تا سلسله عیاشی و بهانه های تجدد. و تا امروز...🇮🇷 اینجا تنها #حقایق به تصویر کشیده شده اند و دیگر هیچ! با ما همراه باشید.😉 ادمین کانال: @MirasAdmin

Transitions to the channel: 0 ( 384 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in