"سامانه آموزشی ایمانور" Telegram Channel

"سامانه آموزشی ایمانور" Telegram Channel

Channel address: @nmi_ir
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 1967 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

سامانه آموزش مجازی نورالمجتبی علیه السلام
www.imanoor.com

ارتباط با مدیر کانال:
@nmi_admin

استعلام ثبت کانال:

کد شامد 1-1-699387-61-0-4

94850831
http://t.me/itdmcbot?start=nmi_ir

Transitions to the channel: 0 ( 43 )