"🎀آشپزی و تزیین غذا🎀" Telegram Channel

"🎀آشپزی و تزیین غذا🎀" Telegram Channel

Channel address: @tazin_ashpazi
Categories:
Language: main.Italian
Number Of Subscribers: 1051 (Update date: 2021-03-08)
Description from channel

آموزش آشپزی و سفره آرایی و تزیین انواع غذا همراه با ویدیو های کم حجم . . . ارتباط با آدمین . @tazinfood

Transitions to the channel: 0 ( 62 )