ربات ها

ربات های تلگرام – دستیار های اتوماتیک این پیام رسان هستند. اینجا ربات ها با موضوعات و زمینه های مختلف برای گروه ها، کانال ها و کاربرهای عادی جمع آوری شده اند.

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی بر اساس:
 • «آموزش زبان انگليسي» بات تلگرام

  @English_dailybot
  (1)
  Transitions to the bot: 517 ( 1310)
  اطلاعات بیشتر
 • «اینستاگیر» بات تلگرام

  @Instagetbot
  (1)
  Transitions to the bot: 222 ( 637)
  اطلاعات بیشتر
 • «irtranslate» بات تلگرام

  @Irtranslatebot
  (0)
  Transitions to the bot: 258 ( 672)
  اطلاعات بیشتر
 • «Otaghe8 – اتاق8» بات تلگرام

  @Otaghe8bot
  (0)
  Transitions to the bot: 295 ( 794)
  اطلاعات بیشتر
 • «IRAN PHONEBOOK (118)» بات تلگرام

  @Irphonebot
  (0)
  Transitions to the bot: 207 ( 596)
  اطلاعات بیشتر
 • «Mobile Iran» بات تلگرام

  @imobilebot
  (0)
  Transitions to the bot: 212 ( 612)
  اطلاعات بیشتر
 • «ورزش» بات تلگرام

  @VarzeshBot
  (0)
  Transitions to the bot: 176 ( 611)
  اطلاعات بیشتر
 • «Emad Khan» بات تلگرام

  @emadbot
  (0)
  Transitions to the bot: 118 ( 599)
  اطلاعات بیشتر
 • «Lurak» بات تلگرام

  @Lurakbot
  (0)
  Transitions to the bot: 29 ( 316)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

بات خود را با توضیحی کوتاه برای ثبت در دایرکتوری برای ما بفرستید. قوانین:

 • در مرحله ی اول، تنها یک پیام با بات خود به ما.
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/bot/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • الصاق یک تصویر برای جلب توجه به بات شما.
 • بات ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت بات ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به بات شما بیشتر باشد، بات بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای بات شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.