اشخاص معروف

نمایش دادن 34–44 از 474 نتیجه

 • «سید ابراهیم رئیسی» کانال تلگرام

  @raisi_org
  (0)
  تعداد اعضا: 25500
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 74 ( 234)
  اطلاعات بیشتر
 • «دانشمندان» کانال تلگرام

  @daneshmandann
  (0)
  تعداد اعضا: 601
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 79 ( 232)
  اطلاعات بیشتر
 • «Bollywood PLus (B+)» کانال تلگرام

  @bollywoodplus
  (0)
  تعداد اعضا: 661
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 53 ( 145)
  اطلاعات بیشتر
 • «Kai kokoro open mind😐» کانال تلگرام

  @shokolatkai
  (0)
  تعداد اعضا: 128
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 48 ( 131)
  اطلاعات بیشتر
 • «آشتی با حقیقت _ استاد ایزدخواه» کانال تلگرام

  @izadkhah
  (0)
  تعداد اعضا: 1930
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 47 ( 147)
  اطلاعات بیشتر
 • «شمارش معکوس» کانال تلگرام

  @alirezajavidarabshahi
  (0)
  تعداد اعضا: 496
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 78 ( 318)
  اطلاعات بیشتر
 • «فیلمستان🎬» کانال تلگرام

  @filmestan1
  (0)
  تعداد اعضا: 117
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 52 ( 105)
  اطلاعات بیشتر
 • «حق نيوز - Hagh News» کانال تلگرام

  @haghnewss
  (0)
  تعداد اعضا: 35900
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 56 ( 172)
  اطلاعات بیشتر
 • «دکتر حسن كامران» کانال تلگرام

  @hassankamran_ir
  (0)
  تعداد اعضا: 657
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 42 ( 147)
  اطلاعات بیشتر
 • «سروش صحت» کانال تلگرام

  @soroushsehat
  (0)
  تعداد اعضا: 6040
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 39 ( 145)
  اطلاعات بیشتر
 • «" قلقلک ذهن "» کانال تلگرام

  @ghelghelak_zehn
  (0)
  تعداد اعضا: 109000
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 17 ( 38)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.