تحصیلی

نمایش دادن 1–11 از 2993 نتیجه

 • «کافه روانشناسی» کانال تلگرام

  @CAFERAVANSHENASI
  (5)
  تعداد اعضا: 180925
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 219 ( 1038)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C» کانال تلگرام

  @IranSociology
  (5)
  تعداد اعضا: 57833
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 206 ( 900)
  اطلاعات بیشتر
 • «فنون مذاکره و آداب معاشرت و ارتباطات ، فن بیان و سخنوری» کانال تلگرام

  @fononemozakere
  (0)
  تعداد اعضا: 304
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 2992 ( 4071)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8+%D9%88+%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87» کانال تلگرام

  @jomelatenabohakimane
  (0)
  تعداد اعضا: 143
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 13709 ( 19537)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%AC%D9%86+%D9%83%D8%AF%D9%87+%28%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%29+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%83» کانال تلگرام

  @jenkade
  (0)
  تعداد اعضا: 4802
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 6312 ( 8878)
  اطلاعات بیشتر
 • «تعمیرات سخت افزار و نرم افزارموبایل» کانال تلگرام

  @miladmobail27
  (0)
  تعداد اعضا: 292
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 5926 ( 8321)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C» کانال تلگرام

  @prsms
  (0)
  تعداد اعضا: 1180
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 3582 ( 5158)
  اطلاعات بیشتر
 • «آموزشگاه پیرایش مردانه سپهر» کانال تلگرام

  @SepehrAcademy
  (0)
  تعداد اعضا: 2214
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 5606 ( 8088)
  اطلاعات بیشتر
 • «FIFA18» کانال تلگرام

  @Fifa_tips
  (0)
  تعداد اعضا: 15156
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 2765 ( 3949)
  اطلاعات بیشتر
 • «%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D9%87%D8%A7» کانال تلگرام

  @haft7om
  (0)
  تعداد اعضا: 162
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 15459 ( 22517)
  اطلاعات بیشتر
 • «سیگنال رایگان فارکس Forex Signal» کانال تلگرام

  @olomyar
  (0)
  تعداد اعضا: 1088
  تاریخ به روزرسانی: 21.01.2021
  Transitions to the channel: 3119 ( 4588)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.