بازی ها

نمایش دادن 309–319 از 341 نتیجه

 • «Dota 2 Plaza» کانال تلگرام

  @dota2plaza
  (0)
  تعداد اعضا: 902
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 3)
  اطلاعات بیشتر
 • «ZarinPal Channel» کانال تلگرام

  @zarinpal
  (0)
  تعداد اعضا: 8440
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 6)
  اطلاعات بیشتر
 • «Team MYSTIC's #News» کانال تلگرام

  @teammysticnews
  (0)
  تعداد اعضا: 49
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «Team MYSTIC's Replays #Preview» کانال تلگرام

  @teammysticreplayspreview
  (0)
  تعداد اعضا: 22
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 3)
  اطلاعات بیشتر
 • «Dota2Artifact» کانال تلگرام

  @dota2artifact
  (0)
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «PS4 Games» کانال تلگرام

  @ps4gamescity
  (0)
  تعداد اعضا: 41
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 2 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «جام جهانی» کانال تلگرام

  @jameejahani
  (0)
  تعداد اعضا: 12
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «Iran Persian Gulf PATCH (PGL TEAM)» کانال تلگرام

  @ipg_patch
  (0)
  تعداد اعضا: 75
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 5)
  اطلاعات بیشتر
 • «BARCALONA AND NEWS FOOTBALL» کانال تلگرام

  @banwfb
  (0)
  تعداد اعضا: 3
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «تگ کانال تاریخ ۷۰۰۰ ساله ایران» کانال تلگرام

  @iranancient
  (0)
  تعداد اعضا: 661
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 11)
  اطلاعات بیشتر
 • «عالم التطبيقات» کانال تلگرام

  @tuuuo
  (0)
  تعداد اعضا: 7990
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 4)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.