طنز

نمایش یک نتیجه

 • «jokes 😋» کانال تلگرام

  @jokes
  (0)
  تعداد اعضا: 3950
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 34 ( 119)
  اطلاعات بیشتر
 • «PichMohre360» کانال تلگرام

  @pichmohre360
  (0)
  تعداد اعضا: 55
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «باغ ویلا 360 ° کرج» کانال تلگرام

  @baghvila360
  (0)
  تعداد اعضا: 45100
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 2 ( 5)
  اطلاعات بیشتر
 • «فروش عمارت و ویلا کرج» کانال تلگرام

  @xmansions
  (0)
  تعداد اعضا: 2
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «سرمایه گذاری و باغچه» کانال تلگرام

  @xbaghche
  (0)
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «ارز دیوار» کانال تلگرام

  @arzdivar
  (0)
  تعداد اعضا: 1290
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «Torgram» کانال تلگرام

  @torgram
  (0)
  تعداد اعضا: 95
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.