رومانتیک

نمایش دادن 1–11 از 1694 نتیجه

 • «%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D8%AF%D9%84%28%E2%9D%A4%29» کانال تلگرام

  @harfeDelemannn
  (0)
  تعداد اعضا: 260
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 3926 ( 5771)
  اطلاعات بیشتر
 • «کافه استوری» کانال تلگرام

  @TheCafeStory
  (0)
  تعداد اعضا: 4367
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 24015 ( 35839)
  اطلاعات بیشتر
 • «%F0%9F%92%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%F0%9F%92%8C» کانال تلگرام

  @karizcard
  (0)
  تعداد اعضا: 337
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 475 ( 676)
  اطلاعات بیشتر
 • «%E2%9C%94+%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%E2%9A%AB%E2%96%AA» کانال تلگرام

  @Nakaman_iR
  (0)
  تعداد اعضا: 9148
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 6184 ( 9325)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87» کانال تلگرام

  @romanasegane
  (0)
  تعداد اعضا: 86
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 53018 ( 82240)
  اطلاعات بیشتر
 • «ARTESHE_MEHRAB....» کانال تلگرام

  @Arteshe_Mehrab
  (0)
  تعداد اعضا: 259198
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 8921 ( 13843)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D9%85%D8%AA%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5» کانال تلگرام

  @matnnhay_khas
  (0)
  تعداد اعضا: 615
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 12573 ( 19654)
  اطلاعات بیشتر
 • «✍ شعر کوتاه مینیمال» کانال تلگرام

  @minimalism94
  (0)
  تعداد اعضا: 2549
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 4579 ( 7099)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+98» کانال تلگرام

  @aks_nvshte_ashghan98
  (0)
  تعداد اعضا: 123
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 8207 ( 13211)
  اطلاعات بیشتر
 • «%F0%9F%92%80%F0%9F%92%94%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D9%BE%F0%9F%92%94%F0%9F%92%80» کانال تلگرام

  @texxtdepp
  (0)
  تعداد اعضا: 21
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 5862 ( 9476)
  اطلاعات بیشتر
 • «%E2%88%9A%C2%A5%D8%B9%D9%83%D8%B3+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84%C2%A5%E2%88%9A» کانال تلگرام

  @mashtibav
  (0)
  تعداد اعضا: 6
  تاریخ به روزرسانی: 26.01.2021
  Transitions to the channel: 14925 ( 24298)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.