رومانتیک

نمایش دادن 1629–1639 از 1686 نتیجه

 • «Study English» کانال تلگرام

  @studywithus2451720
  (0)
  تعداد اعضا: 8330
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «Just conversation» کانال تلگرام

  @easydialog1344
  (0)
  تعداد اعضا: 7330
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «English story» کانال تلگرام

  @nicestory1344
  (0)
  تعداد اعضا: 13500
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 3)
  اطلاعات بیشتر
 • «AliParsa_official» کانال تلگرام

  @aliparsa_official
  (0)
  تعداد اعضا: 218
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «اپل نویس» کانال تلگرام

  @appel_nevis
  (0)
  تعداد اعضا: 29
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال یزدی ها» کانال تلگرام

  @channel_yazdiha
  (0)
  تعداد اعضا: 85
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 8)
  اطلاعات بیشتر
 • «کافه کتاب» کانال تلگرام

  @fahmideh_liberary
  (0)
  تعداد اعضا: 31
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 4)
  اطلاعات بیشتر
 • «دیوار آذربایجان شرقی» کانال تلگرام

  @divarazarbayjanshargi
  (0)
  تعداد اعضا: 326
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «همیار ثروت» کانال تلگرام

  @hamyarservat
  (0)
  تعداد اعضا: 3100
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 3)
  اطلاعات بیشتر
 • «اسلام آباد نظامی» کانال تلگرام

  @nezami_ir
  (0)
  تعداد اعضا: 614
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «باشگاه روزنامه نگاران ايران» کانال تلگرام

  @journalistsclub
  (0)
  تعداد اعضا: 8160
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 3)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.