علم

نمایش دادن 1–11 از 1043 نتیجه

 • «ایا میدانستید؟!» کانال تلگرام

  @now_you_know
  (1)
  تعداد اعضا: 158
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 930 ( 1499)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA» کانال تلگرام

  @Oil_And_Gas
  (1)
  تعداد اعضا: 32502
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 74 ( 160)
  اطلاعات بیشتر
 • «Olume Gharibe» کانال تلگرام

  @olomeqaribe
  (1)
  تعداد اعضا: 57
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 38 ( 130)
  اطلاعات بیشتر
 • «پیش آهنگ» کانال تلگرام

  @nurseonlineir
  (1)
  تعداد اعضا: 123
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 16 ( 92)
  اطلاعات بیشتر
 • «نجوم و فضا» کانال تلگرام

  @interestingspacemaku
  (1)
  تعداد اعضا: 101
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 2633 ( 4075)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال شیمی دهم» کانال تلگرام

  @ch10s
  (0)
  تعداد اعضا: 335
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 4732 ( 6675)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D8%AF%D9%87%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C» کانال تلگرام

  @dahomtajrobia96
  (0)
  تعداد اعضا: 722
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 3213 ( 4775)
  اطلاعات بیشتر
 • «اطلاعات عمومی» کانال تلگرام

  @ETELAATE_OMOOMI
  (0)
  تعداد اعضا: 562070
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 7613 ( 11595)
  اطلاعات بیشتر
 • «%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1» کانال تلگرام

  @reshtecomputer
  (1)
  تعداد اعضا: 844
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 2894 ( 4372)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال ریاضی هفتم و هشتم و نهم» کانال تلگرام

  @mathe20
  (0)
  تعداد اعضا: 1719
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 4099 ( 6428)
  اطلاعات بیشتر
 • «%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86» کانال تلگرام

  @nokteha_jaleb
  (0)
  تعداد اعضا: 33
  تاریخ به روزرسانی: 23.01.2021
  Transitions to the channel: 3773 ( 5928)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.