تکنولوژی

نمایش دادن 771–781 از 808 نتیجه

 • «صنايع سنگ اتفاق» کانال تلگرام

  @ettefaghstone
  (0)
  تعداد اعضا: 224
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 44)
  اطلاعات بیشتر
 • «EsmiTech» کانال تلگرام

  @EsmiG
  (0)
  تعداد اعضا: 7
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 54)
  اطلاعات بیشتر
 • «Ecommerce web» کانال تلگرام

  @ecommerceweb
  (0)
  تعداد اعضا: 163
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 47)
  اطلاعات بیشتر
 • «digitalyland» کانال تلگرام

  @digitalyland
  (0)
  تعداد اعضا: 6
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 61)
  اطلاعات بیشتر
 • «دیجیتال ماشین» کانال تلگرام

  @DigitalMashin
  (0)
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 40)
  اطلاعات بیشتر
 • «DataLand» کانال تلگرام

  @Dataland
  (0)
  تعداد اعضا: 3
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 63)
  اطلاعات بیشتر
 • «darichah» کانال تلگرام

  @darichah
  (0)
  تعداد اعضا: 15
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 33)
  اطلاعات بیشتر
 • «لوازم جانبی کامیپیوتر» کانال تلگرام

  @computerjanebi
  (0)
  تعداد اعضا: 3
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 32)
  اطلاعات بیشتر
 • «Computer bax :(» کانال تلگرام

  @computer_bax
  (0)
  تعداد اعضا: 63
  تاریخ به روزرسانی: 02.06.2020
  Transitions to the channel: 0 ( 63)
  اطلاعات بیشتر
 • «Chipic» کانال تلگرام

  @chipic
  (0)
  تعداد اعضا: 129
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 60)
  اطلاعات بیشتر
 • ««خودرو یار» Car Aid🔰» کانال تلگرام

  @Caraid1
  (0)
  تعداد اعضا: 14
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 63)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.