سفر و گردشگری

نمایش دادن 23–33 از 805 نتیجه

 • «سنقر» کانال تلگرام

  @sonqoriha
  (0)
  تعداد اعضا: 1880
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 1375 ( 3150)
  اطلاعات بیشتر
 • «سرعین شهریمیز» کانال تلگرام

  @sarein_shahrimiz
  (0)
  تعداد اعضا: 4570
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 72 ( 118)
  اطلاعات بیشتر
 • «اراکـــ و اراکـــی» کانال تلگرام

  @arakoaraki
  (0)
  تعداد اعضا: 838
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 247 ( 547)
  اطلاعات بیشتر
 • «شهر من خلخال» کانال تلگرام

  @shahrekhalkhal
  (0)
  تعداد اعضا: 304
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 528 ( 1172)
  اطلاعات بیشتر
 • «کلیبر را باید دید» کانال تلگرام

  @MustSeeKaleybar
  (0)
  تعداد اعضا: 682
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 235 ( 538)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال بهشهر» کانال تلگرام

  @behshahrpic
  (0)
  تعداد اعضا: 39
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 289 ( 708)
  اطلاعات بیشتر
 • «سرزمین ستارگان» کانال تلگرام

  @starslandagency
  (0)
  تعداد اعضا: 2020
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 150 ( 328)
  اطلاعات بیشتر
 • «💥محمودآباد💥» کانال تلگرام

  @mahmudabad_gram
  (0)
  تعداد اعضا: 92
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 495 ( 1228)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال ایرانگردی» کانال تلگرام

  @irangar
  (0)
  تعداد اعضا: 31
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 108 ( 222)
  اطلاعات بیشتر
 • «رشت سیتی» کانال تلگرام

  @rashteshgh
  (0)
  Transitions to the channel: 293 ( 717)
  اطلاعات بیشتر
 • «کردستان گردی» کانال تلگرام

  @Tourmarivan
  (0)
  تعداد اعضا: 102
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 358 ( 958)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.