سفر و گردشگری

نمایش دادن 738–748 از 805 نتیجه

 • «AVA KISH» کانال تلگرام

  @ava_kish
  (0)
  تعداد اعضا: 801
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «هواشناسی پارس ودر📡» کانال تلگرام

  @pars_weather
  (0)
  تعداد اعضا: 5000
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «هواشناسی استان کردستان» کانال تلگرام

  @kurd_met
  (0)
  تعداد اعضا: 6000
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 3)
  اطلاعات بیشتر
 • «شرکت زوبین» کانال تلگرام

  @zoobinshop
  (0)
  تعداد اعضا: 1770
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «شهر خوب» کانال تلگرام

  @good_city
  (0)
  تعداد اعضا: 108
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «🌟 خان نشین ها 🌟» کانال تلگرام

  @khanneshinha
  (0)
  تعداد اعضا: 298
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «🌍تاریخ و اساطیر🌏» کانال تلگرام

  @legendhistory
  (0)
  تعداد اعضا: 59
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 3)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال زیستمان» کانال تلگرام

  @zistman
  (0)
  تعداد اعضا: 287
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «شگفتی های تاریخ» کانال تلگرام

  @historypics
  (0)
  تعداد اعضا: 1200
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «🌷⛵✈ 🌷هواپیمایی و جهانگردی رهسپار🌷✈⛵🌷» کانال تلگرام

  @rahsepartravel
  (0)
  تعداد اعضا: 626
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «برنامه رايگان📲» کانال تلگرام

  @freeappmobile
  (0)
  تعداد اعضا: 164
  تاریخ به روزرسانی: 19.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 4)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.