کانال ها

لیست کانال های تلگرام دربردارنده ی بهترین انجمن های فارسی زبان. در اینجا میتوانید کانال ها با تمامی موضوعات مختلف شامل اخبار، سرگرمی و غیره را پیدا کنید

نمایش دادن 26643–26653 از 37015 نتیجه

 • «جشنواره ابوذر» کانال تلگرام

  @abozarqomfest
  (0)
  تعداد اعضا: 116
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «آموزش پرورش اندام و فیتنس» کانال تلگرام

  @fit_iss
  (0)
  تعداد اعضا: 1750
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «Ksol fun with English» کانال تلگرام

  @ksolkids
  (0)
  تعداد اعضا: 114
  تاریخ به روزرسانی: 09.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «شبکه اجتهاد» کانال تلگرام

  @ijtihadnetwork
  (0)
  تعداد اعضا: 3740
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «سی نت» کانال تلگرام

  @cinetmag
  (0)
  تعداد اعضا: 1320
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «بازی‌پژوهی» کانال تلگرام

  @gameresearch
  (0)
  تعداد اعضا: 1220
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «جشنواره تولیدات تخصصی دیجیتال» کانال تلگرام

  @ard_cyber_fest
  (0)
  تعداد اعضا: 12
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «کلمات» کانال تلگرام

  @kalematmedia
  (0)
  تعداد اعضا: 475
  تاریخ به روزرسانی: 15.11.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «شهرام یاری» کانال تلگرام

  @shsyari
  (0)
  تعداد اعضا: 230
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «» کانال تلگرام

  @aradjobs
  (0)
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «دانشجویان مغان» کانال تلگرام

  @daneshjoyanemoghan
  (0)
  تعداد اعضا: 200
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.