کانال ها

لیست کانال های تلگرام دربردارنده ی بهترین انجمن های فارسی زبان. در اینجا میتوانید کانال ها با تمامی موضوعات مختلف شامل اخبار، سرگرمی و غیره را پیدا کنید

نمایش دادن 26676–26686 از 27915 نتیجه

 • «Apple 1ID Card» کانال تلگرام

  @apple1_id
  (0)
  تعداد اعضا: 15
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «پی اچ💍👑» کانال تلگرام

  @phtmw
  (0)
  تعداد اعضا: 132
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال آزمون نظام مهندسی» کانال تلگرام

  @kelidvajeh
  (0)
  تعداد اعضا: 6720
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال پزشکی عشق و دوستی» کانال تلگرام

  @doktor_bashid
  (0)
  تعداد اعضا: 309
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «گروه هنرى پژواك» کانال تلگرام

  @pezhvakartgroup
  (0)
  تعداد اعضا: 4140
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «✈️ مادالیت 👬 همکاران» کانال تلگرام

  @maadeliteb2b
  (0)
  تعداد اعضا: 2009
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «کاربردی سازی علوم انسانی» کانال تلگرام

  @appliedhumanities
  (0)
  تعداد اعضا: 2850
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «پاپيون |فروشگاه مزونها» کانال تلگرام

  @papieyon
  (0)
  تعداد اعضا: 1710
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «» کانال تلگرام

  @ieltsinuse
  (0)
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «جسم ما» کانال تلگرام

  @jesmema
  (0)
  تعداد اعضا: 14
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «پایگاه حوزه نت» کانال تلگرام

  @hawzah_net
  (0)
  تعداد اعضا: 1570
  تاریخ به روزرسانی: 16.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 5)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.