کانال ها

لیست کانال های تلگرام دربردارنده ی بهترین انجمن های فارسی زبان. در اینجا میتوانید کانال ها با تمامی موضوعات مختلف شامل اخبار، سرگرمی و غیره را پیدا کنید

نمایش دادن 26698–26708 از 37015 نتیجه

 • «از زبانِ ذَرّه / ایرج رضایی» کانال تلگرام

  @irajrezaie
  (0)
  تعداد اعضا: 1430
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «آکادمی پژوهشِ مجید حیدری چروده» کانال تلگرام

  @drcharvadeh
  (0)
  تعداد اعضا: 1730
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «احسان شريعتي Ehsan Shariati» کانال تلگرام

  @ehsanshariatimazinani
  (0)
  تعداد اعضا: 1390
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «www.irgbc.org شورای ساختمان سبز ایران» کانال تلگرام

  @iran_green_building_council
  (0)
  تعداد اعضا: 303
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «تیزفکری، کانال دوم» کانال تلگرام

  @smartthinking
  (0)
  تعداد اعضا: 27
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «خرد منتقد» کانال تلگرام

  @kherade_montaghed
  (0)
  تعداد اعضا: 4630
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «سید بشیر حسینی» کانال تلگرام

  @drbashirhosseini
  (0)
  تعداد اعضا: 2840
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «حمیدرضا جلائی‌پور (جامعه‌شناس)» کانال تلگرام

  @hamidrezajalaeipour
  (0)
  تعداد اعضا: 5270
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «دکتر فنائی» کانال تلگرام

  @abolghasemfanaei
  (0)
  تعداد اعضا: 3920
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «عباس شيرى» کانال تلگرام

  @drabasshiri
  (0)
  تعداد اعضا: 1800
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «سید محمد بهشتی» کانال تلگرام

  @seyedmohammadbeheshti
  (0)
  تعداد اعضا: 2900
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.