کانال ها

لیست کانال های تلگرام دربردارنده ی بهترین انجمن های فارسی زبان. در اینجا میتوانید کانال ها با تمامی موضوعات مختلف شامل اخبار، سرگرمی و غیره را پیدا کنید

نمایش دادن 27897–27907 از 38503 نتیجه

 • «AZiN_magAZiNe» کانال تلگرام

  @azin_magazine
  (0)
  تعداد اعضا: 2140
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «کانال آموزش ویژه زبان» کانال تلگرام

  @caffezaban
  (0)
  تعداد اعضا: 10500
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «متنا سیستان و بلوچستان» کانال تلگرام

  @matnasb
  (0)
  تعداد اعضا: 230
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «نشر دریافت» کانال تلگرام

  @daryaftpub
  (0)
  تعداد اعضا: 3610
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «دانشگاه امام صادق علیه السلام» کانال تلگرام

  @imam_sadiq_university
  (0)
  تعداد اعضا: 647
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «ژاژخا» کانال تلگرام

  @zhazhkha
  (0)
  تعداد اعضا: 31600
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 1 ( 2)
  اطلاعات بیشتر
 • «باشگاه چند منظوره صالحین جهادیه» کانال تلگرام

  @salehinjahadie
  (0)
  تعداد اعضا: 126
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «شهید محمد بلباسی» کانال تلگرام

  @shahid_mohammad_belbasi
  (0)
  تعداد اعضا: 614
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «.» کانال تلگرام

  @xlens
  (0)
  تعداد اعضا: 2
  تاریخ به روزرسانی: 24.09.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺴﺪﻭﺩ گردید» کانال تلگرام

  @nedeye_azadi88
  (0)
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر
 • «یکی به دو» کانال تلگرام

  @yekib2
  (0)
  تعداد اعضا: 32
  تاریخ به روزرسانی: 17.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 1)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.