کانال ها

لیست کانال های تلگرام دربردارنده ی بهترین انجمن های فارسی زبان. در اینجا میتوانید کانال ها با تمامی موضوعات مختلف شامل اخبار، سرگرمی و غیره را پیدا کنید

نمایش دادن 27908–27918 از 37015 نتیجه

 • «کانال انگور فرنگی خوی 🍇» کانال تلگرام

  @angorferangi_khoy
  (0)
  تعداد اعضا: 111
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «اپ یاد» کانال تلگرام

  @appyad
  (0)
  تعداد اعضا: 552
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «عقل آبی | صدیق قطبی» کانال تلگرام

  @sedigh_63
  (0)
  تعداد اعضا: 6370
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «آوانامه - کتاب های صوتی» کانال تلگرام

  @ketabsoti
  (0)
  تعداد اعضا: 17578
  تاریخ به روزرسانی: 13.11.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «کافه سنتی تله کابین حیران» کانال تلگرام

  @traditional_cafe
  (0)
  تعداد اعضا: 377
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «تیدباد» کانال تلگرام

  @tidbad
  (0)
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «Eliart6828» کانال تلگرام

  @eliart6828
  (0)
  تعداد اعضا: 36
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «♡/LaN∆∆¶~Tury🍃♡» کانال تلگرام

  @mimzed
  (0)
  تعداد اعضا: 14
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «Extension_soniya» کانال تلگرام

  @extesion_soniya
  (0)
  تعداد اعضا: 1770
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «💥💥داغون تر نبود💥💥» کانال تلگرام

  @ali_ssamane
  (0)
  تعداد اعضا: 11900
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر
 • «تیم برندینگ ایده نگار» کانال تلگرام

  @idenegarads
  (0)
  تعداد اعضا: 378
  تاریخ به روزرسانی: 18.10.2019
  Transitions to the channel: 0 ( 0)
  اطلاعات بیشتر

عرضه محصولات خود

قوانین .کانال خود را با توضیحی کوتاه جهت ثبت در سایت برای ما بفرستید

 • در وهله ی اول تنها یک پیام با کانال خود بفرستید
 • ارتباط دادن در قالب https://t.me/channel/name و دسته بندی (از دسته بندی ها در سایت انتخاب کنید، فقط یک دسته را مشخص کنید). هر دو پارامتر به یک خط جدید اشاره می کنند.
 • ارسال مجدد حداقل بعد از 4 ساعت
 • یک تصویر جهت جلب نظر کاربران به کانال خود، ضمیمه کنید
 • کانال ها براساس تخمین و ارزیابی در کاتالوگ رتبه بندی و توصیه می شوند. تخمین و ارزیابی براساس مضرب تعداد رای به کیفیت کانال ها انجام می شود. هر چه تعداد آرای مثبت به کانال شما بیشتر باشد، کانال بیشتر در سایت دیده می شود. اعضای کانال شما، در سایت ما به آن رای خواهند داد.