"ورزش" Телеграмм канал

"ورزش" Telegram Bot

Адресс бота в телеграмме: @VarzeshBot
Описание бота

ورزش یک بات هوشمند برای پاسخگویی به نیاز‌های ورزشی از جمله اخبار، روزنامه‌های ورزشی، نتایج زنده و ... است.

Переходов в бота: ( 13 )