"? عَبدُل‌ آباد ?" Telegram Channel

"? عَبدُل‌ آباد ?" Telegram Channel

Channel address: @abdolabadtel
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 152434 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

عبدل آباد یه منطقه فرضی به پهنای ایران عزیز ماس.قصد ما شاد کردن شما و انعکاس اخبار بسیار مهم هس

♥️? تبلیغات پربازده ?♥️

@tablighatnostalzhea

گپ دوستان @abdolabadTel_Gap

ارتباط با ادمین @adnewfun @adm021

اینستاگرام. instagram.com/hashie_tanz

Transitions to the channel: 0 ( 58 )