ربات های تلگرام

ربات های تلگرام دستیارهای خودکار در پیام رسان داده شده هستند. ربات‌ها با موضوعات و جهت‌های مختلف برای گروه‌ها، کانال‌ها یا فقط حساب‌ها در اینجا جمع‌آوری می‌شوند.