"آبرنگ های سیمین هرمزی" Telegram Channel

Logo of telegram channel aborang — آبرنگ های سیمین هرمزی
124
Logo of telegram channel aborang — آبرنگ های سیمین هرمزی

"آبرنگ های سیمین هرمزی" Telegram Channel

Channel address: @aborang
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 974 (Update date: 2021-09-27)
Description from channel

دوستان عزیز، ارسال آثار با قاب یا بدون قاب به همه نقاط ایران انجام میشود.

ارتباط با ادمین: @silverisis
شرایط آموزش مجازی https://t.me/joinchat/VoXiKgVYip0nBEzq
اینستا: instagram.com/simin_hormozi_watercolor

Comments

You must log in to post a comment.The latest Messages

2021-09-20 23:45:27
Picture 1 from آبرنگ های سیمین هرمزی 2021-09-20 23:45:27
نام : تا تو نگاه میکنی ...
اندازه:۳۰*۴۰
قاب: pvc و پاسپارتو
قیمت : ۷۵۰ تومن


کانال: @aborang
ادمین: @Silverisis
157 viewsخانم اقیانوس
Open / Comment
2021-09-20 01:10:18
Picture 1 from آبرنگ های سیمین هرمزی 2021-09-20 01:10:18
نام : تا ریشه در آب است...
اندازه:۴۵*۴۰
قاب: pvc و پاسپارتو
قیمت : ۸۰۰ تومن


کانال: @aborang
ادمین: @Silverisis
182 viewsخانم اقیانوس
Open / Comment
2021-09-19 19:08:54
Picture 1 from آبرنگ های سیمین هرمزی 2021-09-19 19:08:54
نام : وقت است چو خورشید درآیی به کنارم
اندازه:۴۰*۵۰
قاب: pvc و پاسپارتو
قیمت : ۸۵۰ تومن


کانال: @aborang
ادمین: @Silverisis
168 viewsخانم اقیانوس
Open / Comment
2021-09-19 14:21:28
Picture 1 from آبرنگ های سیمین هرمزی 2021-09-19 14:21:28
نام : بوی زلف تو
اندازه:۴۰*۳۰
قاب: pvc و پاسپارتو
قیمت : ۶۰۰ تومن


کانال: @aborang
ادمین: @Silverisis
150 viewsخانم اقیانوس
Open / Comment
2021-09-19 14:17:52
Picture 1 from آبرنگ های سیمین هرمزی 2021-09-19 14:17:52
نام : یک سوی خیال
اندازه:۴۰*۴۰
قاب: pvc و پاسپارتو
قیمت : ۹۵۰ تومن


کانال: @aborang
ادمین: @Silverisis
154 viewsخانم اقیانوس
Open / Comment