"آچمز | Achmaz" Telegram Channel

"آچمز | Achmaz" Telegram Channel

Channel address: @Achmaz
Categories:
Language: English
Number Of Subscribers: 4179 (Update date: 2021-02-27)
Description from channel

سايت تخصصي شطرنج ايران 🇮🇷 www.Achmaz.ir تماس ضروري با مدير: @re64za (لطفاً با ذکر مشخصات کامل) ⏳ متاسفانه امكان و مجال پاسخگویی به تمامی پیام ها و سوالات میسر نیست درج آگهی: http://goo.gl/aKSYY5

Transitions to the channel: 0 ( 62 )