سبد گردانی انجمن ضد👈

لوگوی کانال تلگرام arzdigto — سبد گردانی انجمن ضد👈
موضوعات از کانال:
توضیحات
سوددهی
لوگوی کانال تلگرام arzdigto — سبد گردانی انجمن ضد👈
موضوعات از کانال:
توضیحات
سوددهی
آدرس کانال: @arzdigto
دسته بندی ها: اینستاگرام
زبان: فارسی
مشترکین: 85.02K
توضیحات از کانال

⚠️ Warning: Many users reported this account as a scam or a fake account. Please be careful, especially if it asks you for money.

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

2

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها

2022-06-17 22:02:15 سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست

برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون میدیم

جهت ثبت نام در این طرح

@POSHTIBANM11
48 views19:02
باز کردن / نظر دهید
2022-06-16 20:42:09 سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست

برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون میدیم

جهت ثبت نام در این طرح

@POSHTIBANM11
46 views17:42
باز کردن / نظر دهید
2022-06-16 18:24:27 سبد گردانی انجمن ضد pinned «سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون…»
15:24
باز کردن / نظر دهید
2022-06-16 18:24:25 سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست

برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون میدیم

جهت ثبت نام در این طرح

@POSHTIBANM11
22 views15:24
باز کردن / نظر دهید
2022-06-14 03:52:06 سبد گردانی انجمن ضد pinned «فرصت عالی برای چند برابر کردن سرمایه هاتون »
00:52
باز کردن / نظر دهید
2022-06-14 02:42:34 فرصت عالی برای چند برابر کردن سرمایه هاتون
40 views23:42
باز کردن / نظر دهید
2022-06-14 02:39:41 سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست

برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون میدیم

جهت ثبت نام در این طرح

@POSHTIBANM11
42 views23:39
باز کردن / نظر دهید
2022-05-23 02:39:54 سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست

برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون میدیم

جهت ثبت نام در این طرح

@ARZDIGTAP
14 views23:39
باز کردن / نظر دهید
2022-05-14 16:27:45 سود سبدگردانی کانال ما به این صورت هست

برای سرمایه های 250دلار روزانه 20دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 500دلار روزانه 45دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 1000دلار روزانه 95دلار سود بهتون میدیم

برای سرمایه های 2000دلار روزانه 200دلار سود بهتون میدیم

جهت ثبت نام در این طرح

@ARZDIGTAP
51 views13:27
باز کردن / نظر دهید
2022-05-13 00:16:20 جهت ثبت نام در سبد گردانی پیام بدهید

@ARZDIGTAP

انجمن سبدگردانی
56 views21:16
باز کردن / نظر دهید