"ارز دیوار" Telegram Channel

"ارز دیوار" Telegram Channel

Channel address: @arzdivar
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 760 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

خرید و فروش انواع ارز و ارز دیجیتال به صورت مستقیم
ارسال پست خرید و فروش و ارسال پیغام به صورت رایگان از طریق بات تلگرام
@arzdivarbot
@arzdivarbot
ارسال پیام برای ادمین
@arzdivaradmin

Transitions to the channel: 0 ( 42 )