Borse_trader

لوگوی کانال تلگرام borse_trader — Borse_trader
1,717
موضوعات از کانال:
کساپا
فیلتر
غچین
غگلستا
تحرک
غویتا
زکشت
ورود
کد
ومعادن
فخوز
خودرو
خساپا
شپنا
فولاد
فوکا
بترانس
هات
کزغال
حریل
سپیدار
خلیبل
وسدید
وتجارت
کیسون
وسکرد
لکما
وسیستا
سفاسی
Канал
Vip
سبدگردانی
ربات
آسان
Tsetmc
خرید
باشگاه
هدیه
دامنه
پیشنهاد
حتما
بورس
فرابورس
خروج
Сф
گدنا
گرفتن
جمعة
وتوس
سنوین
هرمز
وصنعت
قشهد
نقشه
کاوه
شاروم
تپکو
فملی
آریان
بازار
گره
پیش
عرضه
فخاس
غپاک
حبندر
دفارا
تیک
کالا
بالبر
وسکاب
سفارس
وساخت
وتوسم
اتکای
حتاید
خبهمن
شستا
کگل
کچاد
فارس
آریا
وبملت
وبصادر
سیتا
شتران
وسپهر
برکت
وپارس
ثشاهد
شبندر
ملت
ساذریح
کاهش
وثوق
زکوثر
جوین
سدشت
دسینا
پکرمان
شفا
تاپکیش
زماهان
دابور
ثمسکن
دیران
وآرینح
فروش
شبریز
وهنر
مداران
دماوند
سهگمت
سایرا
ونیرو
سفانو
میهن
ولغدر
بزاگرس
پارسیان
فبستم
خمهر
وملی
خبر
نمای
ولپارس
وسین
هجرت
وصنا
رانفور
بموتو
تاپیکو
فاسمین
وغدیر
وملل
بپاس
شگویا
واحیا
فباهنر
خبازرس
خکاوه
کباده
ذوب
سمگا
امین
امید
غشاذر
شلعاب
Tk
فوري
سیگنال
ویژه
Д
ختراک
خکرمان
دتوزیع
شساخت
اپال
وثخوز
ونوین
سلار
شصدف
کسعدی
شپارس
کسعدیح
معیار
سشمال
شگل
بپیوند
وکبهمن
بوعلی
ثامید
بگیلان
آبادا
سمتاز
درشت
اتکام
عجایب
ثفارس
اوان
کپشیر
زفکا
ورازی
ساروم
فجر
پارسان
ومهان
اینم
Vet
ویچین
شاخص
ارزش
تاصیکو
ساراب
نوری
فایرا
وساپا
ارز
By
کریپتو
Bitcoin
Бнб
بایننس
کوینکس
دارایکم
Dlr
Афк
وپاسار
قرن
واعتبار
حسینا
گکیشح
Doge
Dog
Gm
پالایش
فافزا
باران
غگیلا
شرانل
قیستو
سخاش
وکار
ساوه
اخابر
خدیزل
کرمان
مادیرا
خوشبورسی
فارکس
بیتکوین
غزر
بیشترین
رشد
Sol
Eth
اتریوم
سئو
شیران
پترول
واچ
دروز
کرازی
خلنت
Usdt
Trx
Etc
Ltc
لایت
Btc
تحلیل
Ada
کاردانو
Btt
بیت
Cake
Эълон
Shib
Cet
شیبا
Akita
نوسانگیری
کوتاه
میان
Vvip
Btcusdt
Sand
Линк
Srm
فوووووووووووووری
Funda
شت
Bake
Мир
Xrp
Matic
ایلان
آموزش
قرارداد
معامله
سرمایه
بروکر
اتاق
ترید
استادآرون
حساب
Ans
بونوس
ثتران
دتولید
Hotbit
Zabku
Hokk
Bnbusdt
Csc
Bel
Unfiusdt
Unfi
فیوچرز
Futures
Spot
Alice
Rune
All tags
لوگوی کانال تلگرام borse_trader — Borse_trader
موضوعات از کانال:
کساپا
فیلتر
غچین
غگلستا
تحرک
غویتا
زکشت
ورود
کد
ومعادن
فخوز
خودرو
خساپا
شپنا
فولاد
فوکا
بترانس
هات
کزغال
حریل
سپیدار
خلیبل
وسدید
وتجارت
کیسون
وسکرد
لکما
وسیستا
سفاسی
Канал
Vip
سبدگردانی
ربات
آسان
Tsetmc
خرید
باشگاه
هدیه
دامنه
پیشنهاد
حتما
بورس
فرابورس
خروج
Сф
گدنا
گرفتن
جمعة
وتوس
سنوین
هرمز
وصنعت
قشهد
نقشه
کاوه
شاروم
تپکو
فملی
آریان
بازار
گره
پیش
عرضه
فخاس
غپاک
حبندر
دفارا
تیک
کالا
بالبر
وسکاب
سفارس
وساخت
وتوسم
اتکای
حتاید
خبهمن
شستا
کگل
کچاد
فارس
آریا
وبملت
وبصادر
سیتا
شتران
وسپهر
برکت
وپارس
ثشاهد
شبندر
ملت
ساذریح
کاهش
وثوق
زکوثر
جوین
سدشت
دسینا
پکرمان
شفا
تاپکیش
زماهان
دابور
ثمسکن
دیران
وآرینح
فروش
شبریز
وهنر
مداران
دماوند
سهگمت
سایرا
ونیرو
سفانو
میهن
ولغدر
بزاگرس
پارسیان
فبستم
خمهر
وملی
خبر
نمای
ولپارس
وسین
هجرت
وصنا
رانفور
بموتو
تاپیکو
فاسمین
وغدیر
وملل
بپاس
شگویا
واحیا
فباهنر
خبازرس
خکاوه
کباده
ذوب
سمگا
امین
امید
غشاذر
شلعاب
Tk
فوري
سیگنال
ویژه
Д
ختراک
خکرمان
دتوزیع
شساخت
اپال
وثخوز
ونوین
سلار
شصدف
کسعدی
شپارس
کسعدیح
معیار
سشمال
شگل
بپیوند
وکبهمن
بوعلی
ثامید
بگیلان
آبادا
سمتاز
درشت
اتکام
عجایب
ثفارس
اوان
کپشیر
زفکا
ورازی
ساروم
فجر
پارسان
ومهان
اینم
Vet
ویچین
شاخص
ارزش
تاصیکو
ساراب
نوری
فایرا
وساپا
ارز
By
کریپتو
Bitcoin
Бнб
بایننس
کوینکس
دارایکم
Dlr
Афк
وپاسار
قرن
واعتبار
حسینا
گکیشح
Doge
Dog
Gm
پالایش
فافزا
باران
غگیلا
شرانل
قیستو
سخاش
وکار
ساوه
اخابر
خدیزل
کرمان
مادیرا
خوشبورسی
فارکس
بیتکوین
غزر
بیشترین
رشد
Sol
Eth
اتریوم
سئو
شیران
پترول
واچ
دروز
کرازی
خلنت
Usdt
Trx
Etc
Ltc
لایت
Btc
تحلیل
Ada
کاردانو
Btt
بیت
Cake
Эълон
Shib
Cet
شیبا
Akita
نوسانگیری
کوتاه
میان
Vvip
Btcusdt
Sand
Линк
Srm
فوووووووووووووری
Funda
شت
Bake
Мир
Xrp
Matic
ایلان
آموزش
قرارداد
معامله
سرمایه
بروکر
اتاق
ترید
استادآرون
حساب
Ans
بونوس
ثتران
دتولید
Hotbit
Zabku
Hokk
Bnbusdt
Csc
Bel
Unfiusdt
Unfi
فیوچرز
Futures
Spot
Alice
Rune
All tags

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد شوید.آدرس کانال: @borse_trader
دسته بندی ها: اقتصاد
زبان: فارسی
مشترکین: 3 (تاریخ به روز رسانی: 2021-07-31)
توضیحات از کانال

( کریپتو تریدر )
ارتباط با ما جهت سبدگردانی و VVIP👇
@Cryptoy_Support
( مسئولیت خرید و فروش برعهده شخص خواهد بود )
مدیریت جدید کانال بورس تریدر

آخرین پیام ها 5

2021-07-15 15:37:43 #DREP/USDT

Position Size : 5%

🟢 Buy (Spot)

Entry Zone: 0.5 , 0.53 پخش در محدوده

Take-Profit Targets:

1) 0.58
2) 0.60
3) 0.63
4) 0.68
5) 0.72
Last TP : 1

Stop Targets: 0.45

📍 @Borse_Trader
1.6K views12:37
باز کردن / نظر دهید
2021-07-15 15:29:53 https://www.instagram.com/p/CRVvTIkFV35/?utm_medium=copy_link
1.6K views12:29
باز کردن / نظر دهید
2021-07-15 13:46:15
#CHZUSDT - 4H
📍 @Borse_Trader
1.8K views10:46
باز کردن / نظر دهید
2021-07-15 08:28:05
#UNFIUSDT
امیدوارم استفاده کرده باشید..
بدون لورج ۴۵ درصد سود در دو روز 😏🚀
📍 @Borse_Trader
1.8K views05:28
باز کردن / نظر دهید
2021-07-15 08:23:20
466 views05:23
باز کردن / نظر دهید
2021-07-15 08:23:11 #SAND/USDT

Position Size : 5%

🟢 Buy (Spot)

Entry Zone: 0.43 , 0.37

Take-Profit Targets:

1) 0.51
2) 0.55
3) 0.62
4) 0.69
5) 0.78

Stop Targets: 0.29
437 views05:23
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 20:37:35 🔗 #پیشنهاد میکنیم از کانال های این لیست استفاده کنید:

✴️سیگنال #کریپتو و #بورس
🔰Borse_Trader

✴️سیگنال خرید
🔰Signal140

✴️اسپات‌های1000%یکماهه
🔰BOURS_TALARE

✴️وی آی پی رایگان
🔰vipborse_bartar

✴️سودهای100%هفتگی‌فارکس
🔰tadbeerfarda

✴️گروه سهامداران شگویا.
🔰sheghoya1

✴️بازارسود کنید 100درصد راه نوین
🔰sarmayemelli

✴️نوسانگیری هوشمند
🔰boursirangrup

✴️بزرگترین کانال ایردراپ ایران
🔰Airdropirannn

✴️آی بورس ، سیگنال خرید
🔰ghbourse

✴️سیگنال تضمینی ارز دیجیتال
🔰cryptoshelpchannel

✴️مستر بیزینس
🔰gold_signallll

✴️تحلیل تکنیکال (( vip ))
🔰Forex_Trader22

✴️سیگنال طلایی
🔰GOLDENSAHAM

✴️آموزش صرافی کوینکس و بایننس
🔰binance_CoinExx

✴️سیگنال ارز دیجیتال + فارکس
🔰cryptoforex_pluss

✴️کانال تحلیلی استالین ارز و بورس
🔰Click Here


🗓 1400/4/23
شرکت در تبادل لیستی رایگان👇
@mahdilotfi_78
2.4K views17:37
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 17:17:14
جهت عضویت در کانال #VVIP ارز دیجیتال به ایدی زیر پیام دهید
@Cryptoy_Support
1.6K views14:17
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 15:29:43
#CELR/USDT - 1D
📍 @Borse_Trader
1.7K views12:29
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 15:10:14 🚀 آموزش کامل کار با صرافی #کوینکس و #بایننس در کانال زیر 👇

https://t.me/joinchat/lLy7ZjlBf5Q1ZGE0
2.7K viewsedited  12:10
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 13:25:16 #UNFI/USDT Take-Profit target 1,2
922 views10:25
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 13:25:16 #UNFI/USDT

Position Size : 5%

🟢 Buy (Spot)

Entry Zone: 7.15 , 6.82

Take-Profit Targets:

1) 7.4
2) 7.9
3) 8.4
4) 8.8

Stop Targets: 5.310
918 views10:25
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 13:22:13
#UNFIUSDT - update
📍 @Borse_Trader
1.7K views10:22
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 13:15:57 #SOL/USDT Take-Profit target 4

Profit
5X: 35%
10X: 70%
15X: 105%

Risk free ✔️✔️
Save profits ✔️
776 views10:15
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 13:15:54 #SOL/USDT

🔝 Futures 🔝

Position Size : 3%

🟢 Buy : 27.7 , 27

Tp: 28.1 , 28.4 , 28.9 , 29.3 , 30 , 30.6

SL: 26.2 (-3.5)

Leverage: 5X - 10X , 15X
751 views10:15
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 12:49:13 🔥 Premium Trading View Account اکانت ۶۰ دلاری یک ماهه پرمیوم تریدینگ ویو امکانات : ⭐️۲۵ اندیکاتور بر روی هر چارت🤩 ⭐️باز کردن ۸ چارت در یک صفحه و داشتن ⭐️چندین تایم فریم همزمان بر روی یک ارز 🤩 ⭐️قابلیت گذاشتن ۴۰۰ الارت قیمتی 🤩 ⭐️قابلیت استفاده از اندیکاتور…
1.7K views09:49
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 12:43:37 🔥 Premium Trading View Account اکانت ۶۰ دلاری یک ماهه پرمیوم تریدینگ ویو امکانات : ⭐️۲۵ اندیکاتور بر روی هر چارت🤩 ⭐️باز کردن ۸ چارت در یک صفحه و داشتن ⭐️چندین تایم فریم همزمان بر روی یک ارز 🤩 ⭐️قابلیت گذاشتن ۴۰۰ الارت قیمتی 🤩 ⭐️قابلیت استفاده از اندیکاتور…
1.7K views09:43
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 12:42:51 🔥 Premium Trading View Account

اکانت ۶۰ دلاری یک ماهه پرمیوم تریدینگ ویو

امکانات :

⭐️۲۵ اندیکاتور بر روی هر چارت🤩
⭐️باز کردن ۸ چارت در یک صفحه و داشتن ⭐️چندین تایم فریم همزمان بر روی یک ارز 🤩
⭐️قابلیت گذاشتن ۴۰۰ الارت قیمتی 🤩
⭐️قابلیت استفاده از اندیکاتور های خاص تریدینگ ویو 🤩
⭐️همراه با پشتیبانی اکانت 🔥😍
⭐️آموزش کامل کار با تریدینگ ویو🔥🤩

قیمت این اکانت ۶۰ دلاره که با ۸۴ درصد تخفیف فقط ۹.۹ دلار خواهد بود 😍🔥🔥
9.9$

جهت خرید به ایدی زیر پیام بدید 👇
@Cryptoy_Support
820 views09:42
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 09:49:52 یک کیف پول ۲۶ میلیون دلاری متعلق به دوران ساتوشی پس از ده سال فعال شد!

یک آدرس قدیمی بیت کوین که بیش از ۹ سال هیچ تراکنشی انجام نداده بود، امروز مجدداً فعال شده است. این کیف پول متعلق به زمانی است که از آن با عنوان «دوران ساتوشی» یاد می‌شود.

📍 @Borse_Trader
2.0K views06:49
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 09:35:58
#ZABKU/USDT BUY $30-$50

Buy in #HOTBIT

Current price : 0.0000000001 , 0.000000002 $

https://www.hotbit.io/register?ref=2333462
1.1K views06:35
باز کردن / نظر دهید
2021-07-14 09:25:03 🟠 کشورهای ممنوع در بایننس

⚠️ شامل حوزه بالکان (صربستان، مقدونیه، آلبانی، بوسنی)، بلاروس، برمه، ساحل آج، کوبا، جمهوری خلق کنگو، ایران، عراق، لیبریا، جمهوری خلق کره (کره شمالی)، سودان، سوریه و زیمباوه، می‌شود.

⚠️ کشور هایی که خودشون به بایننس اعلام کردن از کاربران اون کشور ها احرازهویت بگیرن یا محدودشون کنند کشور های آمریکا , آلمان ,فرانسه, کره جنوبی هستند.

⚠️ کشور هایی که نباید ای پی اون ها استفاده بشه و ریسک دارند شامل انگلیس, روسیه, چین, هند،هلند هستند..

⚠️ ليست كشور هاي كم خطر که ميتونيد استفاده كنيد کشور های استراليا _ فنلاند _ برزيل _ كلمبيا _ ايتالیا _ نیوزلند _ سوئيس _ سوئد _ اسپانيا _ سنگاپور _ ايرلند _ ايسلند _ دانمارک _ لهستان _ فیلیپین _ اتریش _ جمهوری چک هستند.

📍 @Borse_Trader
2.0K views06:25
باز کردن / نظر دهید
2021-07-12 20:22:34 🔗 #پیشنهاد میکنیم از کانال های این لیست استفاده کنید:

✴️کانال vip. رایگان ارز دیجیتال
🔰sarafi190

✴️سیگنال کریپتو
🔰Borse_Trader

✴️سیگنال خرید
🔰Signal140

✴️وی آی پی رایگان
🔰vipborse_bartar

✴️سیگنال تضمینی ارز دیجیتال و فارکس
🔰SignalBox_Free

✴️سیگنال خرید #غموز
🔰Ghamoz

✴️آی بورس
🔰ghbourse

✴️حرفه ای ترین کانالِ نوسانگیری
🔰Sharpro

✴️بزرگترین کانال ایردراپ ایران
🔰Airdropirannn

✴️بازارسود کنید 100درصد راه نوین
🔰sarmayemelli

✴️سیگنال تضمینی ارز دیجیتال
🔰cryptoshelpchannel

✴️نوسانگیر حرفه‌ای بازار
🔰Navasani

✴️نوسانگیری روزانه
🔰kargazaran

✴️سیگنال طلایی
🔰GOLDENSAHAM

✴️آموزش صرافی کوینکس و بایننس
🔰binance_CoinExx

✴️سیگنال ارز دیجیتال + فارکس
🔰cryptoforex_pluss

✴️کانال تحلیلی استالین ارز و بورس
🔰Channel ID


🗓 1400/4/21
شرکت در تبادل لیستی رایگان👇
@mahdilotfi_78
565 views17:22
باز کردن / نظر دهید
2021-07-12 10:34:44 آموزش ترید در صرافی کوینکس 🚀 در اینستاگرام کانال 👇👁‍🗨 https://www.instagram.com/p/CRN_hCMFhUd/?utm_medium=copy_link
2.2K viewsedited  07:34
باز کردن / نظر دهید
2021-07-12 10:33:22 آموزش ترید در صرافی کوینکس 🚀

در اینستاگرام کانال 👇👁‍🗨

https://www.instagram.com/p/CRN_hCMFhUd/?utm_medium=copy_link
2.6K viewsedited  07:33
باز کردن / نظر دهید
2021-07-12 09:48:02
#UNFIUSDT - 4H
📍 @Borse_Trader
2.0K views06:48
باز کردن / نظر دهید