ازش پرسیدم اسم کسیو که دوست داری چی سیو کردی ؟ گفت: « My clavi | Caption | کپشن

ازش پرسیدم اسم کسیو که دوست داری چی سیو کردی ؟ گفت: « My clavicle » یعنی« ترقوه ام » چون ترقوه اولین استخونیه که تو بدن شکل میگیره و شکستنش دردناک‌ترینه...
7.4K views19:55