ارز بعدی فرداشب (جمعه) ساعت 22:00 تو همین کانال معرفی میشه ح | Crypto ✪

ارز بعدی فرداشب (جمعه) ساعت 22:00 تو همین کانال معرفی میشه حتما آنلاین باشید که قراره کنار هم کلی سود کنیم

آموزش خرید و فروش ارز داخل کانال زیر هست حتما قبل خرید ببینید
https://t.me/cryptoplus_it
ارادت
1.5K views07:28