تو کف قیمت خودشه ارز خیلی قدرتمندیه با مارکت کپ پایین به محض ل | Crypto ✪

تو کف قیمت خودشه ارز خیلی قدرتمندیه با مارکت کپ پایین به محض لیستینگ و افزایش حجم معاملاتش میترکونه

خودم یه پله دیگه ورود میکنم
868 views21:00