"دام و پرنده زینتی" Telegram Channel

Logo of telegram channel damparandezinati — دام و پرنده زینتی
153
Logo of telegram channel damparandezinati — دام و پرنده زینتی

"دام و پرنده زینتی" Telegram Channel

Channel address: @damparandezinati
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 1,252 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

خیلی شغل ها هست که نمی شناسیم وخیلی ها دنبال شغل و سرگرمی هستند این کانال جهت ایجاد ایده شغل وسرگرمی فعالیت میکند ارتباط با آدمین @emarllooo

Comments

You must log in to post a comment.